Anna Bała

psycholog

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
W trakcie rocznego kursu Interwencji Kryzysowej  w podejściu poznawczo-behawioralnym i humanistycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała
w Przedszkolu Terapeutycznym, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Przez rok pełniła rolę asystenta rodziny świadcząc specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi
z niepełnosprawnością.  Przez wiele lat angażowała się w działalność na rzecz osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuje również w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i na Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym
w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W pracy zawodowej ceni autentyczną relację, zrozumienie i szacunek do drugiego człowieka.

Szkolenia:

  • Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym
  • Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych
  • Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym
  • Kurs „Efektywna praca z grupą”: Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci szkolnych, Praca z grupą, Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych
  • Pierwsza pomoc dla osób doświadczających depresji. Poznawczo-behawioralne metody pracy
  • Picture Exchange Communication System PECS Pyramid Polska