Anna Kwapniewska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie pięcioletniego
całościowego szkolenia systemowo – psychodynamicznego, organizowanego przez CM UJ
oraz w trakcie specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie. Jest absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pozostaje w regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, nieustannie podnosi swoje
kompetencje biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie licznych staży na terenie krakowskich
szpitali, gdzie uczestniczyła w diagnozie i terapii pacjentów oraz prowadziła zajęcia
warsztatowe. W trakcie pracy zawodowej od początku zajmowała się indywidulną terapią
psychologiczną, współpracowała z rodzinami, organizowała liczne zajęcia terapeutyczne,
prowadziła poradnictwo oraz psychoedukację.
Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych, współpracą z rodzinami, organizacją zajęć terapeutycznych, prowadzeniem
poradnictwa oraz psychoedukacji. Prowadzi również zajęcia modułowe dla studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz pracy w tutejszej Poradni, jest związana z Oddziałem
Psychiatrii oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala im.
L. Rydygiera w Krakowie.