Barbara Wojas

Mgr Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Technologii Żywności na kierunku: Żywienie Człowieka
a także Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Jest certyfikowanym Specjalistą bazowym metody MNRI Neurosensomotorycznej Integradcji Odruchów wg dr. S. Masgutovej. Współpracuje z Instytutem
dr S. Masgutowej organizując kursy i biorąc udział w międzynarodowych konferencjach Instytutu w Polsce i za granicą. Swoje doświadczenie zdobywała
w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie, w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz na licznych turnusach rehabilitacyjnych Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej w Polsce i USA. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Technologii Żywności na kierunku: Żywienie Człowieka
a także Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

Inne szkolenia:

 • Kurs Fizjoterapia Neonatologiczna
 • MNRI  Integracja Odruchów u Intronautów i Niemowląt
 • MNRI  Integracja Odruchów Narodzin i Po-Narodzinach, Optymalizacja
  Wrodzonego Rozwoju
 • MNRI  Basal Ganglia Reflex Integration
 • MNRI  Reflex Integration for Stress-Hormone Regulation and Trauma Recovery
 • MNRI  Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Regulation Points Maximize
  Reflex Integration
 • MNRI  Reflex Integration Disorder and PTSD Recovery
 • MNRI  Terapia Neurostrukturalna,
 • MNRI  Archetypy Rozwoju Ruchowego,
 • MNRI  Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych,
 • MNRI  Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych poziom 1,2
 • MNRI  Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych 1,2
 • MNRI  Terapia Neurotaktylna poziom 1,2
 • Szkolenie z Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (7 modułów)
 • Kurs Terapii Polarity (3 stopnie)
 • Masaż Dźwiękiem wg metody Petera Hess’a I,II stopień
 • Brain GYM, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów,
 • Dotyk Dla Zdrowia I i II-go stopień, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów,
 • Immunodiagnostyka i interpretacja nietolerancji pokarmowej oraz praktyczne
  zastosowanie diety eliminacyjnej, Cambridge Diagnostics
 • Kurs masażu klasycznego I i II-go stopnia,
 • Szkolenia instruktora: fitness, pilates, joga, personal trainer, nordik walking.