Bożena Szurlej

Neurologopeda (SWPS Warszawa), logopeda (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków), mgr edukacji wczesnoszkolnej (Uniwersytet Jagielloński),  terapeuta treningu słuchowego metodą Johansena (IAS).

Zajmuje się  terapią zaburzeń mowy i komunikacji oraz terapią zaburzeń związanych z przyjmowaniem pokarmów. Pracuje z dziećmi i dorosłymi pacjentami. Nieustannie się rozwija, uczestnicząc w warsztatach i kursach. Łączy wiedzę akademicką z technikami pracy z ciałem i oddechem (instruktor jogi, instruktor jogi dla dzieci). W swojej pracy wykorzystuje podejście holistyczne, którego podstawą jest dokładna diagnoza uwzględniająca funkcjonowanie pacjenta we wszystkich aspektach jego życia. Łączy terapię logopedycznej z metodami manualnymi (elementy refleksologii twarzy) oraz miofunkcjonalnymi, a także wykorzystuje  techniki oddechowe redukujące napięcie oraz elementy terapii ruchem. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako  neurologopeda w dziecięcym szpitalu im. Św. Ludwika w Krakowie, w szpitalu im. Jana Pawła w Krakowie na oddziale neurologii, współpracując z niepublicznymi ośrodkami specjalizującymi się w rehabilitacji (Rehakrak-Kraków, Vitalmed-Jerzmanowice).

Od 2011 r prowadzi własną praktykę, w jej ramach praca dla kilku fundacji: „Mój Sen”, „Ziarnko Maku”, współpraca ze żłobkami i przedszkolami.

 

Szkolenia:

 • Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena (JAS)
 • „Trzyczęściowy plan interwencji w Terapii pozycji oralnej” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP – organizowane przez PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA
 • „Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP-organizator PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA
 • „AAC-Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” prowadzone przez specjalistę komunikacji wspomagającej mgr A. Smyczek
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” prowadzone przez dr Teresę Kaczan
 • „Wczesna diagnostyka, stymulacja i interwencja logopedyczna” prowadzone przez mgr M. Rządzką specjalistę wczesnej interwencji
 • Podstawy fizjoterapii w neurologopedii-moduł niemowlęta i dzieci- prowadzący mgr E. Baranowska fizjoterapeuta
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapii –prowadzące: E. Drewniak, A. Paluch
 • „Usprawnianie po laryngektomii”- organizator dr J. Kwasiborska
 • Jąkanie wczesnodziecięce-profilaktyka, diagnoza i terapia – prowadzenie dr K. Węsierska,
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym- prowadzenie dr K. Węsierska
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka”- strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney – prowadzone przez dr M. Szmaj
 • Neuro-sensoryczna integracja odruchów twarzy wg S. Masgutowej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Warsztaty: Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji-warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej
 • Szkolenie; Zachowania trudne u osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju w ujęciu rozwojowym organizowane przez Fundację po stronie dziecka oraz Poradnię „Agaja”
 • Szkolenie -„Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN- diagnoza i terapia” org przez Instytut Edukacji Logopedycznej
 • Kurs refleksologii twarzy
 • Terapia sensoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych- dr Anna Regner
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno- oralnych. (Hands on therapy)-
 • Mari Beate Selker IPNFA Advanced Instruktor