Justyna Pochodaj

Mgr Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Psychologia, z ukierunkowaniem na Psychologię Rodziny oraz Psychologię Kliniczną. Terapeuta Integracji Sensorycznej (I i II stopień), członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych na kierunku: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym. Dotychczasowo zdobywała doświadczenie w Gminnym Ośrodku Kultury, na Koloniach, w Przedszkolu Integracyjnym oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W swojej pracy łączy elementy Terapii Integracji Sensorycznej z elementami Terapii Psychologicznej, dostosowując ją do aktualnych potrzeb dziecka. Wprowadzając dodatkowo elementy z ukończonych szkoleń i kursów z zakresu masażu, komunikacji alternatywnej, ułatwiania dziecku funkcjonowania w społeczeństwie.

Inne szkolenia:

  • I stopnień z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton
  • Setting w pudełku czyli o Psychoterapii Psychodynamicznej Dzieci
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
  • Biomasaż ( z elementami fizjoterapii)
  • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R
  • Szkolenie-warsztat edukacyjny: diagnoza i terapia dzieci z „ADHD”
  • Warsztat: Poznaj Świat Zmysłów
  • Wykład i Warsztat Raun’a K. Kaufmana: Son-Rise
  • Seminarium i Warsztaty Jake’a Greenspana: Floortime
  • Szkolenie-warsztat edukacyjny: diagnoza i terapia dzieci z „ADHD”