Karolina Mazgaj

Magister pedagogiki, oligofrenopedagog oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka Pedagogiki Specjalnej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo jako wolontariuszka w SOSW w Bochni na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, później pracując jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu integracyjnym, a także jako wychowawca grupy przedszkolnej i oligofrenopedagog w szkole specjalnej dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Inne szkolenia i kursy:

  • Kurs doskonalący „Rytmika” I stopnia;
  • „Jak motywować uczniów do nauki – techniki uczenia i metody aktywizujące do wykorzystania w klasie integracyjnej”;
  • „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w klasie szkolnej”;
  • „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów – specyfika pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”;
  • „Sposoby pomocy dziecku z zaburzeniami społeczno – emocjonalnymi. Przegląd metod pracy terapeutycznej”;
  • „Trudne zachowania uczniów – jak je rozumieć i pracować z nimi?”;
  • „Stymulacja sensoryczna według założeń Carla Delacato