Katarzyna Cygan

Mgr logopedii z audiologią (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), surdologopeda i protetyk słuchu, przeprowadza diagnostykę słuchu fizycznego i wyższych funkcji słuchowych, provider ATS Neuroflow. W swojej pracy wprowadza elementy metody werbo-tonalnej i logorytmiki.

Inne szkolenia i warsztaty:

  • Zabawy muzyczno-ruchowe i rytmika w pracy z dziećmi i dorosłymi
  • Zabawy i ćwiczenia wspierające funkcjonowanie ruchowo-sensoryczne dziecka z autyzmem
  • Rozwijanie komunikacji na poziomie przedsymbolicznym – podstawa terapii logopedycznej dziecka z autyzmem
  • Diagnoza i terapia wyższych funkcji słuchowych
  • Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z zastosowaniem metody werbo-tonalnej
  • Uruchamianie procesów integracji sensorycznej w usprawnianiu słuchowym dzieci
  • Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD – praktyczny model postępowania diagnostycznego w ujęciu pedagogicznym i audiologicznym.
  • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci