Klaudia Ciszek

Fizjoterapeuta

Dyplomowany terapeuta PNF, fizjoterapii schorzeń neurologicznych, zwłaszcza mózgowego porażenia dziecięcego, oligofrenopedagog – praca z dziećmi
i młodzieżą w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia dla dzieci z orzeczeniami w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach na kierunku fizjoterapia. W Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej nabyła wiedzę i umiejętności w zespole wczesnego wspomagania rozwoju w trakcie pracy z najmłodszymi pacjentami. Pięcioletni okres czasu poświęciła na terapię indywidualną w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym
w Kielcach, co pozwoliło jej rozwinąć umiejętności pracy z pacjentami z ciężkimi chorobami genetycznymi, uszkodzeniami okołoporodowymi jak i spektrum zaburzeń autystycznych. Prowadziła zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i edukacyjne
w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Brała udział
w turnusach rehabilitacyjnych w Ośrodku Polanika w województwie świętokrzyskim, gdzie nabyła doświadczenia w prowadzeniu zajęć grupowych zwłaszcza z dziećmi
z Zespołem Downa.
Hospicjum domowe kierowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej umożliwiły jej zdobycie wiedzy potrzebnej do pracy z pacjentami przewlekle oraz nieuleczalnie chorymi, onkologicznymi, wentylowanymi, potrzebującymi opieki paliatywnej.

Kursy i szkolenia zawodowe:

  • Kurs PNF Rozwijający
  • Kinesiotaping
  • MRR W. Sherborne
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej