Marcelina Rom-Rał

Neurologopeda, oligofrenopedagog, filolog polski

Absolwentka filologii polskiej o specjalności logopedia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także pedagogiki specjalnej – edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz neurologopedii z elementami tyflologopedii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi w krakowskich przedszkolach oraz żłobkach. Zajmowała się również diagnozą i terapią dzieci i młodzieży w gabinecie neurologopedycznym oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami mowy i komunikacji językowej. Zajmuje się również wczesną nauką czytania. W swojej pracy łączy różne metody, aby jak najlepiej dopasować je do indywidualnych potrzeb dziecka.

Wiedzę i umiejętności rozwija, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach:

 • „Taka gra: rób to co ja!” Aktywności i zabawy wspierające naukę naśladowania
 • Echolalia – czy można z niej skorzystać?
 • Kurs BLW online
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat – Bateria 7/9 oraz Baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat – Bateria 10/12
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
 • Wykorzystanie elementów metody Verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz.1
 • Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – moduł 1
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz.1
 • Praktyczny Warsztat Integracyjny „Diagnoza i terapia logopedyczna Zespołu Downa”
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Stymulacja, terapii, nauka. Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci w wieku od 1 r.ż. do 6 r.ż.
 • II Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa
 • KORP – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1 m.ż do 9 r.ż
 • Zaburzenia karmienia – diagnoza neurologopedyczna
 • Diagnoza i terapia dyslalii
 • Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi
 • Diagnoza i terapia wad wymowy
 • Aktywne metody nauczania
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • Zadania nauczyciela związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 • Kurs języka migowego dla nauczycieli (I stopień)
 • Nowa logopedia – diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej.
 • Zespół Downa. W kierunku zmian