Marianna Czerwiec

Fizjoterapeutka, terapeutka zaburzeń SI
Mgr fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, terapeutka zaburzeń
Integracji Sensorycznej II stopnia. Od kilku lat intensywnie szkoli się w zakresie fizjoterapii
dziecięcej. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. Każdego małego pacjenta traktuje
indywidualnie, żeby jak najlepiej odpowiadać wszystkim potrzebom. Od kilku lat terapeutka
dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Ukończone szkolenia:

 • Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego i ich
  korekcja, GWSH (2021)
 • Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym, Projekt Masaż (2021)
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, KIRE (2019-2020)
 • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia, REHAMAX (2019)
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Fundacja Synapsis
  (2018)
 • Zdrowy kręgosłup, REHA-FIT (2018)
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, REHA-FIT (2018)
 • Warsztaty szkoleniowe – "Snoezelen – Sala Doświadczania Świata jako metoda terapii
  zajęciowej" (2017)