Monika Raś-Szuba

Mgr neurologopeda, oligofrenopedagog, mgr filologii polskiej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz nauczyciel języka polskiego jako obcego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako neurologopeda w Niepublicznym przedszkolu „Zakątek Maluszka”, Klubie Kultury „Przewóz”, Szkole Podstawowej nr 137 w Krakowie, Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, a obecnie jako pracownik Integracyjnego Towarzystwa Oświatowego w Radwanowicach. Swoją wiedzę poszerza podczas szkoleń oraz wolontariatów m.in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie.

Inne szkolenia:

 • Terapia sensomotoryczna  i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.
 • Terapia manualna w logopedii.
 • Masaż logopedyczny – podejście praktyczne.
 • Terapia ręki I i II stopnia.
 • Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce terapeutycznej.
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji.
 • Zabawa z dzieckiem z autyzmem
 • Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych.
 • Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę.
 • Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym.