Patrycja Balicka

Absolwentka fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne do zawodu nauczyciela. Od początku swojej drogi zawodowej ukierunkowana na pracę    z dziećmi. Posiada uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń  integracji sensorycznej.  Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, aby jeszcze skuteczniej pomagać pacjentom. Uważa, że odpowiednia relacja   z dzieckiem i współpraca z rodzicami stanowi fundament do osiągnięcia zamierzonych celów.

          Kursy i szkolenia:

  • Rozluźnienie mięśniowo-powięziowe w pediatrii.
  • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
  • Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp.
  • Kurs z zakresu Integracji Sensorycznej I, II stopnia.
  • Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii.
  • Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym.
  • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem.
  • Udział w konferencji „Podstawy Integracji sensorycznej wg Ayres – rozwój motoryczny noworodka.”