NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA "UKŁADANKA"

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Układanka” utworzona została jako propozycja nowoczesnej przestrzeni przyjaznej dla dzieci i zgodnej z najnowszymi odkryciami neuropsychologii. Organem prowadzącym dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej “Układanka” jest Fundacja “Po Stronie Dziecka”. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. Szkoła dostosowuje się do potrzeb sensorycznych, edukacyjnych i emocjonalnych dziecka. Nasi podopieczni to dzieci z trudnościami rozwojowymi, z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.

Dzieci realizują podstawę programową szkoły podstawowej opartą na autorskim programie opartym o metodę edukacji Daltona – kształcenia do samodzielności, GPS – Rozwoju przez Zabawę, scoutingu.

Uczniowie przechodzą pełną, wielospecjalistyczną diagnozę na podstawie której tworzony jest Indywidualny Program, dostosowany do aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka. Program zawiera działania edukacyjne oraz plan terapii, które są niezbędne do przyszłego samodzielnego  funkcjonowania ucznia. Bazujemy na mocnych stronach dziecka, działamy przez motywację oraz pozytywne wzmacnianie uzdolnień i zainteresowań dziecka. Diagnozujemy potencjał dziecka, by przygotować je do wyzwań, które czekają na nie w dorosłym życiu, a także do wyboru ścieżki zawodowej.

Wszystkie dzieci zostają objęte diagnozą APD – przetwarzania słuchowego i w ramach potrzeb objęte terapią neuroflow.

Dzieci u których nie rozwinęła się komunikatywna mowa, zostają objęte programem Mówik, pracują z książkami do AAC.

Terapie realizowane w szkole to: logopedia, fizjoterapia, terapia integracji sensorycznej, spotkania z psychologiem oraz zajęcia dodatkowe: logorytmika, dogoterapia, basen, ścianka wspinaczkowa, TUS.

W sytuacji zaburzeń sensorycznych dysponujemy theratogsem. Dzieci o niskim poziomie samoregulacji otrzymują program pracy, który jest odpowiedzią na ich możliwości koncentrowania uwagi.

Pracujemy także w systemie terapii jeden na jeden (terapeuta-dziecko, nauczyciel-dziecko), a po okresie przygotowania dziecka do zajęć grupowych, zapraszamy je do 2-4 osobowych zespołów klasowych.

Rodzice

Szczególną opieką zostają objęte także rodziny i rodzeństwo naszych uczniów. Rodzice zaproszeni są do całorocznych szkoleń i warsztatów tutoringu rodzicielskiego, kompatybilnego z programem pracy szkoły. Rodzic jest partnerem w rozmowie i prowadzeniu dziecka, wsłuchujemy się w Państwa sugestie i potrzeby. Dialog opieramy na metodzie NVC – Nonviolent Comunnication.
Rodzice uczniów pracujących z Mówikiem zostają przeszkoleni w kierunku samodzielnego prowadzenia komunikatora dla dziecka.

Organizacja

Szkoła pracuje w godzinach 8.00-16.00.

Zajęcia edukacyjne trwają w godzinach 8.00-13.00/14.00. Dzień rozpoczynamy od porannego kręgu.

Świetlica czynna jest od 13.00-16.00 i prowadzą ją psychoterapeuci. Objęta jest programem socjoterapeutycznym i zabawy koncentrują się na rozwijaniu zainteresowań uczniów.

Firma cateringowa dostarcza także posiłki oparte o dietę bezmleczną i bezglutenową.

Po lekcjach dziecko może skorzystać z terapii prowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Agaja.

UKŁADAMY ŚWIAT z WAMI…

Nasze najbliższe projekty to stworzenie szkolnej pracowni: kuchnia, warsztat techniczny prowadzony przez rodziców, rozbudowa sali doświadczania świata.