NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "FISTASZKI"

Niepubliczne Przedszkole „Fistaszki” to pozytywne miejsce dla wyjątkowych dzieci, rozpoczynających karierę przedszkolaka. Uczestnikami naszych zajęć są dzieci  w wieku 2-5 lat, które wymagają wieloaspektowego wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego, a także specjalnie dostosowanego do ich potrzeb otoczenia. Przedszkole posiada zaplecze w postaci profesjonalnej kadry i specjalistycznego sprzętu terapeutycznego.

W codziennej pracy przedszkola inspiruje nas najnowsza wiedza z zakresu neurodydaktyki, pedagogiki zuchowej A. Kamińskiego, Planu Daltońskiego, a także filozofia Reggio Emilia. Staramy się traktować dzieci jako osoby, które od samego początku życia mają potrzebę poznawania i uczenia się otoczenia poprzez doświadczanie, a rolą dorosłych w tym procesie jest wspieranie i towarzyszenie im. Naszym zadaniem jest stymulowanie ich wrodzonej ciekawości świata i kreatywności w zgodzie z naturą. Bliska jest nam idea podążania za podopiecznymi i działanie tak, aby w bezpiecznych warunkach rozwijać, podtrzymywać i wzmacniać mocne strony przedszkolaków.

Pedagogika, jaką stosujemy, stawia za cel rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, odpowiedzialności, uczenia się współpracy, a przede wszystkim samodzielności. Ważna jest tutaj także umiejętność komunikowania się i wyrażania siebie na wiele sposobów. W tym celu stosujemy także Komunikacje Alternatywną i Wspomagającą. Każdy mały człowiek, tworząc swoją tożsamość, ma potrzebę dokonywania wyborów. Odpowiednio zorganizowane środowisko i wsparcie ze strony świadomych dorosłych, pomoże im uczyć się o sobie, ale i też stawać się – mimo trudności rozwojowych – świadomym swoich potrzeb człowiekiem. W zw

Przedszkole Fistaszki posiada autorski program pracy. Przyświeca nam idea, by od samego początku rozwijać w dzieciach pewność siebie, umiejętności i wiedzę do samodzielnego tworzenia oraz budowania swojego życia w przyszłości.

Fistaszki to kilkuosobowe, akceptowalne sensorycznie grupy, a dzieci objęte są intensywnym programem terapeutycznym przez psychologa, pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej, fizjoterapeutę, komunikację AAC. Ilość zajęć dostosowana jest do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Przestrzeń jest dostosowana tak, aby ułatwić dzieciom samoregulację, ograniczyć ilość zbędnych dystraktorów sensorycznych. Dzieciom podczas codziennych zajęć towarzyszy oligofrenopedagog i psycholog.

Współpracujemy również z rodzicami naszych przedszkolaków, gdyż są oni dla nas partnerami w kreowaniu świata dziecka. Wspólnie ustalamy plan pracy z dzieckiem i wspieramy się w jego realizacji. Jesteśmy w nieustającej dyspozycji dla rodziców: mail, dyżury, indywidualne spotkania, codzienne informacje o dziecku.

Przedszkole posiada catering rozszerzony o dietę bezglutenową i bezmleczną.

Przyświeca nam przekonanie, że szczęśliwe Dziecko to szczęśliwy Rodzic. Zapraszamy!