NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "FISTASZKI"
Metody

Pedagogika Reggio

Pedagogika Reggio stawia sobie za cel rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się i wyrażania siebie na wiele sposobów. Metoda ta zakłada, że każde dziecko ma nieograniczony potencjał rozwoju i jest chętne do interakcji i poznawania otaczającego go świata. Obserwacja każdego dziecka i stymulowanie go do rozwijania jego mocnych stron stanowi jeden z fundamentów tego podejścia. Zgodnie z tym nurtem staramy się traktować dzieci jako osoby które od samego początku życia mają potrzebę poznawania i rozumienia swoich doświadczeń, a rolą dorosłych jest je w tym wspierać. Naszym zadaniem jest stymulowanie ich wrodzonej ciekawości świata i kreatywności. Staramy się niczego nie narzucać, a jedynie działać tak aby w bezpiecznych warunkach rozwijać, podtrzymywać i wzmacniać ich chęć rozumienia świata.

Plan Daltoński

Edukacja w duchu daltońskim wywodzi się z koncepcji Helen Parkhurst. Polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów. Umożliwia dostosowanie tempa nauki do aktualnych możliwości dziecka. Wdraża do polegania na sobie, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania. Naczelne cele edukacji daltońskiej to: WOLNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, WSPÓŁPRACA. Dzieci przyzwyczajone do podejmowania aktywności, pracy w różnych zespołach i samodzielności lepiej poradzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Idei daltońskiej przyświeca zdanie: „Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno” (Helen Parkhurst).

Metodyka zuchowa, scouting-

Ruch zuchowy to pierwszy, podstawowy poziom ruchu harcerskiego.. W ciągu swojego istnienia i rozwoju stał się nie tylko masową wychowawczą organizacją dzieci, , ale także znaczącą częścią polskiego dorobku pedagogicznego. Ruch zuchowy jest zabawą kształcącą dziecięce charaktery, pozytywne postawy ludzkie i obywatelskie przez atrakcyjne dla nich formy zajęć i zadania. Twórca ruchu zuchowego w Polsce: A. Kamiński napisał: Czym jest zuchowa gałąź harcerstwa? Jest to Zabawa trwająca całe dnie, tygodnie, miesiące i lata. Zabawa – zuchów, którzy są odważni w grach i odważni w mówieniu prawdy, którzy są zwinni i zręczni, mają bystre oczy, bystre palce i bystre głowy. Zabawa w majsterkowiczów, potrafiących wykonać własnoręcznie wiele rzeczy, zabawa w „krasnoludków”, ciągle szukających sposobności do robienia przyjacielskich usług, zabawa w „leśnych duchów” podpatrujących życie zwierząt i roślin. Zabawa wymagająca współdziałania, opanowania i poświęcenia. Zabawa prowadzona przez dzieci. Radosna, porywająca zabawa, w której nabiera się dobrych przyzwyczajeń! Oto czym jest ruch zuchowy!”
Zuchy podczas swoich codziennych zajęć mają małe obrzędy, które pomagają w zintegrowaniu grupy takie jak wspólne przywitanie, totem gromady który towarzyszy dzieciom we wsyztkich przygodach, relacjonowanie swoich osiągnięć za pomocą kroniki, możliwość samooceny oraz zdobywania sprawności które pomagają rozwijać zainteresowania, doskonalić mocne strony i kształtować w dzieciach poczucie własnej wartości.

Poranny krąg, stymulacja polisensoryczna

Metoda zwana „ porannym kręgiem” została opracowana przez Hedwig Abel (Niemcy), a zaadoptowana dla dzieci młodszych przez Jacka Kielina. Poranny krąg jest metodą, którą określamy jako stymulację polisensoryczną, czyli wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Podstawą stworzenia programu „Porannego Kręgu” jest otaczający nas świat przyrody, którego jesteśmy częścią i poddani jesteśmy jego rytmowi. Świat ten jest źródłem podstawowych symboli: żywiołów, barw, zapachów, smaków, odgłosów, wrażeń dotykowych i termicznych, które przyporządkowane zostały określonej porze roku. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury. Stymulacja polisensoryczna, to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Należy pamiętać, że zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania.