Marta Paczka

Terapeutka komunikacji alternatywnej i wspomagającej, specjalistka AAC, pedagog specjalny.
Absolwentka Pedagogiki Specjalnej i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie.
Prowadzi terapię dzieci ze złożonymi trudnościami w komunikowaniu się. Diagnozuje
potrzeby i możliwości komunikacyjne u osób ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością, zespołami
genetycznymi oraz autyzmem. W swojej pracy koncentruje się na budowaniu Indywidualnych
Systemów Komunikacyjnych, które umożliwiają osobom niemówiącym komunikowanie się
z otoczeniem. Wykorzystuje metody i narzędzia dobrane do potrzeb i możliwości użytkowników AAC
( książki do komunikacji, tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem, eyetracker).Głównym celem
prowadzonej terapii jest wyposażenie dzieci w kompetencje i narzędzia, które pozwolą im na
możliwie pełne komunikowanie się z rodzicami, rodziną i otoczeniem. Uważa, że komunikacja to
relacja.
Na co dzień pracuje w Szkole Specjalnej im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, gdzie
prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia Alternatywne Metody Komunikacji. Współzałożycielka
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Zacisze”, członek Rady Fundacji Wspierania Osób
z Niepełnosprawnością „Pamiętaj, że masz skrzydła”. Organizatorka i koordynatorka wielu projektów
i wydarzeń dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Szkolenia:

 •  Picture Exchange Communication System ( PECS) – M.Kaźmierczak
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi
  potrzebami w komunikowaniu się – A. Smyczek
 • Edukacja Dzieci Niemówiących AAC II stopień – A. Smyczek
 • System językowy „Słowik”: Idea, budowa i personalizacja. Wspomaganie rozwoju języka użytkowników AAC. – A. Smyczek
 • Diagnoza AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z
  użyciem narzędzia "Sprawdź jak się porozumiewam" – dr M. Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych; I, II Stopień –
  dr Magdalena Grycman
 • Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących- 3 szkolenia superwizyjne
  dr Magdalena Grycman
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością; I, II Stopień – Gadatek Centrum
  Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk
 • Włączanie rodziców w proces terapeutyczny. Kompetencje specjalisty AAC – Gadatek
  Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk
 • Model aktywny w strategiach komunikacyjnych i zabawie – Gadatek Centrum
  Porozumiewania Monika Jerzyk
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) I,II
  stopień – E. Przebinda
 • Trudności w nauce czytania i pisania – jak wspierać użytkowników AAC? – E.Przebinda
 • Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
 • Ocena możliwości poznawczych i konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno –
  Terapeutycznego dla ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością – M. Baraniewicz
 • Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka małego dziecka poprzez wczesne wprowadzenie
  strategii AAC. – Stowarzyszenie „Mówić bez Słów – ISAAC Polska”
 • Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące. AAC i strategie nauki czytania i pisania we
  wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole. -Stowarzyszenie „Mówić bez Słów – ISAAC Polska”
 • AAC w pracy z dorosłymi osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się ( afazją,
  apraksją, postępującymi chorobami układu nerwowego). – Stowarzyszenie „Mówić bez Słów
  – ISAAC Polska”
 • „Wszyscy angażujemy się, komunikujemy i uczymy!” – Susan Norwell, AAC u osób z Zespołem
  Retta
 • Milczące Anioły – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u osób z Zespołem Retta –
  GenerAACja
 • Kiedy oczy widzą a mózg nie – AAC dla osób z CVI ( Cortical Visual Impairment)- GenerAACja
 • Książka? Tak! Ale jak to zrobić? – GenerAACja
 • Nie mówi a czyta i pisze – GenerAACja
 • Wideotrening Komunikacji – kurs wprowadzający
 • Program Rozwoju Komunikacji Makaton – dr B.Kaczmarek
 • Zastosowanie eyetrackingu i programu Tobii Communicator 5 w AAC – Atabi
 •  Eyetracking w AAC – owej praktyce – Magdalena Bucyk MadaGada
 • Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z
  trudnościami w porozumiewaniu się

Konferencje szkoleniowo – naukowe:

 • Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD – Fundacja
  SYNAPSIS
 • Autyzm bez lęku. Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD – Fundacja SYNAPSIS
 • Autyzm i tabu – Fundacja Prodeste