Elektrostymulacja w logopedii – nowe możliwości

Elektrostymulacja w logopedii – nowe możliwości!

Centrum Diagnozy i Terapii „Agaja” z ogromną przyjemnością informuje o wprowadzeniu nowej usługi elektrostymulacji logopedycznej.

Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga
kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi.

 • Pobudza do pracy i skutecznie wzmacnia mięśnie twarzy, jamy istnej i gardła i krtani, zapobiegając ich zanikaniu, w rezultacie usprawnia proces połykania oraz oddychania.
 • Poprawia zdolność domykania warg, a także napięcie mięśni policzkowych, co ma wpływ na prawidłowy transport pokarmu w jamie ustnej i odruch połykania.


Elektrostymulacja polega na przepływie prądu (o bardzo niskim natężeniu) przez mięśnie
mimiczne, podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji. Dzięki
odpowiednio dobranym parametrom wspomagamy kompleksowe leczenie pacjentów
z zaburzeniami kompleksu ustno-twarzowego.

Elektrostymulacja w terapii logopedycznej będzie skutecznym działaniem wśród
pacjentów:

 • po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • nadmiernie śliniących się,
 • z wadami wymowy, nieprawidłową pozycją spoczynkową języka,
 • z mową nosową (rynolalia),
 • z porażeniem nerwu twarzowego i trójdzielnego,
 • z afazją motoryczną,
 • z dyzartrią,
 • z zaburzeniami genetycznymi,
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego okolicy orofacjalnej,
 • z dysfagią (zaburzeniami pobierania, obróbki i połykania pokarmów),
 • po zabiegach podcięcia wędzidełka języka.

Zabiegi elektrostymulacji wykonujemy aparatem ECOSTIM54 TENS/EMS

 • Elektryczna stymulacja mięśni (Electrical Muscle Stimulation – EMS) jest jedną
  z powszechnie stosowanych  metod terapii uszkodzeń mięśniowych. Wykorzystywana jest głównie w celu odzyskania przez mięśnie sprawności po wszelakiego rodzaju kontuzjach czy chorobach.
 • Prądy TENS – (z ang. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) to rodzaj przezskórnej elektrostymulacji nerwów, który wykorzystuje prądy impulsowe małej częstotliwości. Zabieg prądami TENS jest metodą skutecznie zmniejszającą odczuwanie bólu.


Do zabiegu używamy specjalistycznego sprzętu, w którym stosowane są dwie elektrody.
Jedną z nich umieszcza się np. na przedramieniu pacjenta, a drugą – punktową dotyka się
bezpośrednio miejsca stymulacji.
Czas trwania zabiegu to 10-15 minut w zależności od wieku i zaburzeń pacjenta. Zalecane
jest poddanie się serii zabiegów, wtedy można uzyskać największe efekty.
Zabieg jest bezbolesny. Podczas stosowania elektrostymulacji u pacjenta może wystąpić
mrowienie na skórze, wibracja mięśni wokół elektrody lub nie występują żadne odczucia.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?

 • choroby serca (można za zgodą kardiologa)
 • epilepsja (można za zgodą epileptologa)
 • zaburzenia czucia,
 • nowotwory, aktywny nowotwór złośliwy
 • stymulacja w okolicy klatki piersiowej u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca,
 • nieustabilizowane choroby układu krążenia,
 • ciąża (zgoda ginekologa)
 • utrudniony kontakt z pacjentem,
 • zaburzenia naczyniowe w miejscu stymulacji (np. żylaki)
 • występowanie zmian skórnych w miejscu stymulacji (rany, wysypka)
 • zastawki, implanty słuchowe (w wyjątkowych sytuacjach za zgodą lekarza prowadzącego),
 • gorączka.

O czym należy pamiętać?
Zabiegi elektrostymulacji są tylko metodą wspomagającą w stałej terapii logopedycznej lub
neurologopedycznej pacjentów.
Bardzo ważne jest, aby równolegle z przebiegiem sesji
elektrostymulacji, rodzice intensywnie wykonywali ćwiczenia wg. wskazań terapeuty
prowadzącego.

Elektrostymulacja odbywa się w ramach terapii z neruologopedą.

Koszty:

Jednorazowy koszt 30 zł. ponosi pacjent przed rozpoczęciem serii zabiegów. Jest on przeznaczony na zakup elektrod i środków dezynfekujących.

Koszt jednego zabiegu 30 zł. jest doliczany do ceny zajęć neurologopedycznych co daje łączną kwotę 140 zł.

Ilość zabiegów elektrostymulacji ustala bezpośrednio terapeuta pracujący z dzieckiem.

Więcej informacji i zapisy pod numerem tel. 692 791 770

Udostępnij